Slovo prezidenta APSS ČR

Když Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v r. 2009 poprvé iniciovala uspořádání Týdne sociálních služeb České republiky, měli jsme jediný cíl: upozornit širokou veřejnost na sociální služby v ČR, představit je jako služby potřebné, nutné, kvalitní, ale hlavně umožňující důstojný život tisícům občanů a uživatelů těchto služeb. Po několika letech pořádání Týdne sociálních služeb, kdy již můžeme mluvit o tradici, a to o tradici úspěšné; stejný cíl zůstává i nadále hlavním smyslem této celonárodní akce, ale její celkový záběr i očekávání a cíle s ní spojené se rozšířily.

Týden sociálních služeb je každoročně obdobím, kdy se potkávají poskytovatelé sociálních služeb, zástupci státu, krajů, měst a obcí a mnozí další odborníci, aby diskutovali o sociálních službách. Je to období, během kterého probíhají desítky různých aktivit zaměřených jak na veřejnost, tak na zaměstnance, zaměstnavatele a další odborníky z oblasti poskytování sociálních služeb, ať již jde o konference, kongresy, workshopy, veletrhy sociálních služeb, výstavy, setkání, ale i celostátní den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb.

Týden sociálních služeb ČR je obdobím prezentací, potkávání se, vzájemného posilování a odborných diskuzí. Hlavní cíl však zůstává stejný: akcentování a zviditelnění sociálních služeb jako přirozené a nutné součásti každé moderní společnosti, tj. každé společnosti, pro kterou je důležitý důstojný život a integrace všech skupin jejích obyvatel.

To platí i pro Českou republiku.

 

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

prezident

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z. s.

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Realizace webu
iresoft

© 2014 IRESOFT s.r.o.