Doprovodné aktivity

Vyberte datum:

Vyberte město:

Doprovodné aktivity

AktivitaDatumČasInfo
workshop - pletení z pedigu08.10.20189:30 - 11:00info
Osobní asistence - Prezentace osobní asistence a rané péče, ukázkové aktivity - hračky a pomůcky pro klienty, anonymní spis klienta, Snoezelen. Zájemci si mohou aktivity i Snoezelen vyzkoušet.08.10.20189-15info příloha
Zážitkový workshop Šikovné ruce08.10.20189.00 - 11.00 hodininfo
Hipoterapie trochu jinak08.10.201810.00 - 11.00info
Zámek online - ukázka práce klienta na PC a využití sociálních sítí08.10.201813.00 - 14.00info
Jak správně sestavit rodinný rozpočet (přijďte si vyzkoušet jak si správně nastavit rozpočet, aby každý měsíc nekončil v mínusu...)08.10.20188:30-15:00info
Nízkoprahové denní centrum, Terénní program, Noclehárna - Prezentace a příběhy.08.10.20188-14info příloha
představení služeb Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odborné sociální poradenství. Od 14:30h oslava Dne seniorů s kapelou O.L.I.08.10.20189:00 - 16:00info
Sociální rehabilitace - Prohlídka střediska.08.10.20189-10info příloha
Edukační zázemí08.10.201808:00 - 11:00info
Aktivizační programy pro seniory, workshopy v dílnách08.10.201809.00 - 15.00info příloha
Aktivizační programy pro seniory, workshopy v dílnách08.10.201809.00 - 15.00info příloha
filmové odpoledne08.10.201814.00 - 17.00info
Zahájení výstavu Projektu - Tvořivé ruce08.10.20189:00 Zahájení výstavu Projektu - Tvořivé ruceinfo příloha
Zahájení TSS - slavnostní vinobraní08.10.201814.00info
Terénní program - Základní informace, obecné popsání chodu sociální služby a prohlídka zázemí. Specifika cílové skupiny, se kterou služba pracuje. Popis teréní práce v přirozeném sociálním prostředí uživatelů. Představení snímku pracovního dne terénního sociálního pracovníka. Vysvětlení systému propagace služby - depistážní činnost v terénu. Prostřednictvím anonymizovaných kazuistik popsání příkladů dobré praxe služby. Popis vizí služby do budoucna vzhledem k vývoji potřeb cílové skupiny.08.10.20189-11info příloha
Prohlídka sociálně terapeutické dílny a informace o poskytovaných sociálních službách společnosti - SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA A PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ08.10.201810:00-11:00 a 12:00-14:00info
Výstava " PRO RADOST A POTĚŠENÍ"08.10.20188:00 -15:00info příloha
Promítání Drahokamů času, beseda na téma Jak pomoci ke zlepšení kvality života seniorů08.10.201814:00 - 16:00info
Trénování paměti, Otázky pro vedení organizace, Kavárnička s harmonikou a vernisáž08.10.201810:00info příloha
Společné pečení08.10.201810:00info
Domov pro osoby se zdravotním postižením, Denní stacionář, Odlehčovací služby, Sociálně terapeutické dílny - Prohlídka střediska, diskuse se sociálním pracovníkem.08.10.20189-14:30info příloha
TALENT OBJEVEN V TICHU - slavnostní zahájení 1. výstavy : SVĚT TICHA - ONDŘEJ KAČI08.10.201816.00 - 18.00 hod.info
Kurzy ZJ: ukázka kurzů ZJ pro veřejnost08.10.201814:00 - 17:00info
Prevence kriminality formou divadla - Obtěžování a kontakt s cizí osobou08.10.201814:00info
prezentace služeb a fotografií, prohlídka zařízení v 10 a ve 13 hodin08.10.20189,00info
Turnaj v člověče nezlob se08.10.20189:00 - 16:00info
Poradna pro pečující, bezplatné vyšetření paměti08.10.20189:00 - 11:00info
Retro výstava v zámeckém skleníku08.10.2018Po - Ne 9:00 - 15:00 hodininfo příloha
Sportovní hry seniorů08.10.20189:00 - 16:00info
Pečovatelská služba - program pro školy.08.10.20189:15info příloha
Azylový dům pro muže, Nízkoprahové denní centrum - Prohlídka střediska.08.10.201810-16info příloha
Literární kavárna08.10.201814,00info
14:00 Vystoupení taneční skupiny Hortenzie09.10.201810:00 - 15:00info
10:00 - tance vsedě; 13:00 - vernisáž výrobků klientů denního stacionáře09.10.20189 - 16:30info
HIV testování veřejnosti09.10.201810:00 - 14:00info příloha
Azylový dům pro muže - Představení služby 20-30 minut a poté prostor pro otázky nebo rozhovor. Celkově cca 90 minut.09.10.20188-14:30info příloha
Výstavka výrobků našich uživatel09.10.201810. 00 - 15. 00info
NÁVŠTĚVY POTMĚ - Stánek s kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené osoby - ukázky, využití v praxi, povídání o možnostech kompenzace zraku zejména v seniorském věku09.10.201810. 00 - 15. 00info
Nízkoprahové denní centrum, Terénní program, Noclehárna - Prezentace a příběhy.09.10.20188-14info příloha
Setkání rodinných příslušníků a přátel klientů09.10.201813:00 - 15:00info
Výstava ergoterapeutických výrobků, prohlídky zařízení, prezentace fotografií z akcí.09.10.201813.00 - 17.00info
Koncert, přednášky09.10.201810info příloha
Vernisáž obrazků "Šťastné stáří očima dětí"09.10.201813.00info
Domov pro seniory - Prohlídka střediska.09.10.20189-11:30info příloha
Výtvarný workshop - Tvoříme společně09.10.20189:00 - 12:00info příloha
Den otevřených dveří 09.10.201814,00info příloha
Společné pečení velkého koláče09.10.20189:30 - 11:00 hodinfo
Křeslo pro hosta09.10.20189.00 - 15.00info příloha
turnaj v šipkách09.10.20189:00 - 16:00info
Beseda s preventistkou Městské policie Litvínov, Turnaj v holandském billiardu, Šikovné ruce09.10.20189:30info příloha
Společné pečení09.10.201813:00info
výstavy ergoterapeutických výrobků, prohlídky zařízení, prezentace fotografií z akcí, ukázky prací v dílnách, prezentace sociálních služeb - viz program v jednotlivých zařízení09.10.20189:00 - 15:00info příloha
promítání Drahokamů času a spotů s PS, beseda se zástupci obce a PS na téma Jak pomoci ke zlepšení kvality života seniorů.09.10.201814:00 - 16:00info
Denní stacionář - Seznámení s cílovou skupinou a jejími specifiky. Prohlídka stacionáře. Možnost pozorování práce s klientem. Seznámení s prací sociálního pracovníka. Rozehřívací hra a seznámení s prací s terapeutickými kartami (pro školy).09.10.20189-13info příloha
Představení Divadla My od 14,00 09.10.201810,00 - 15,30info
Kulinářské dopoledne09.10.20189:00 - 16:00info příloha
ODSTRAŇUJEME KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY - vzdělávací seminář09.10.201815.00 - 17.00 hod.info
Přednáška: Ing. Z. Kašpar - kompenzační pomůcky pro sluchově postižené09.10.201814:00 - 17:00info
Prvorepublikový ples09.10.201817.10. 14:00 hod.info
Seniorská stopa - Prvorepublikové stopy Poličkou09.10.20183. 10. 13:00 hod.info
Roláže - výstava prací seniorů09.10.20189:00 - 16:00info příloha
Výtvarný workshop 09.10.201813:00 - 16:00info příloha
Zasazení lípy ke 100 letům založení Republiky09.10.201810.00info
Pečovatelská služba - program pro školy.09.10.20189:15info příloha
Denní stacionář - Sociální pracovník a jeho role v sociálních službách. Seznámení s aktivitami klientů, kteří využívají tuto službu (osoby se zdravotním postižením) + hudební blok. Blížší seznámení se s využíváním alternativní komunikace v praxi.09.10.201810-16info příloha
Desenští muzikanti09.10.201814,00info
14,00 - koncert dětského pěveckého sboru Hvězdička09.10.201810 - 16info
Hudební vystoupení manželů Jarmarových09.10.20189:30 - 10:30 hodininfo
Špetka hospodského stylu v kavárně10.10.201812:30 - 15:30 hodinfo
Doprovodné aktivity k Týdnu sociálních služeb10.10.201812.00 a 15.00, 13.00 a 16.00info příloha
Naši pracovníci nabízí konzultace vašich životopisů a motivačních dopisů. Dále bude informováni o možnostech stáží a dobrovolnických činnostech v rámci programů, které naše společnost nabízí. 10.10.201810.00 - 15.00info příloha
Konzultace životopisů10.10.201810.00 - 15.00info
Osobní asistence - Prezentace osobní asistence a rané péče, ukázkové aktivity - hračky a pomůcky pro klienty, anonymní spis klienta, Snoezelen. Zájemci si mohou aktivity i Snoezelen vyzkoušet.10.10.20189-15info příloha
Poradna rané péče - Prezentace osobní asistence a rané péče, ukázkové aktivity - hračky a pomůcky pro klienty, anonymní spis klienta, Snoezelen. Zájemci si mohou aktivity i Snoezelen vyzkoušet.10.10.20189-15info příloha
Denní stacionář - Prohlídka střediska.10.10.20189-13:30info příloha
Nízkoprahové denní centrum, Terénní program, Noclehárna - Prezentace a příběhy.10.10.20188-14info příloha
Prodejní výstava výrobků z aktivizační dílny, ukázka aktivizačních programů10.10.20188:00 - 15:00info
Sociálně terapeutické dílny - Prezentace a tvorba z dílen.10.10.20189-13:30info příloha
kavárnička (zpívání karaoke, poslech hudby) 10.10.201813:30 - 16:00 hod.info
boccia (tělocvična), keramika (dílna volnočasových aktivit)10.10.20189:00 - 11:00 hod.info
Beseda o historii fotoateliéru Seidel - paní Anna Wienerová 10.10.20189.10.2018 - 15.00info
Výstava fotografií z fotoateliéru Seidel 10.10.2018Pondělí - Neděle, v návštěvní doběinfo
Senior sympozium10.10.201813:00info příloha
Domov pro seniory - Prohlídka střediska.10.10.20189-11:30info příloha
Ukázka dravců - povídání10.10.20189:00 - 16:00info
Canisterapie10.10.20189:00 - 16:00info
Moštování - Světlá nad Sázavou, Nové město 71, 582 9110.10.201813:00 - 16:00info
Týden tvořivých dílen (pondělí - čtvrtek)10.10.20189,00 - 15,00info
Setkání dílen10.10.20189,00 - 15,00info
Taneční zábava, Malujeme pro radost10.10.201814:00info příloha
Hudební pořady, spolupráce s MŠ, Výtvarná dílna, Divadlo Slunečnice, Kanisterapie, Výlet, Mše aj.10.10.20189.00 - 15.00 hod. info příloha
Denní stacionář - Seznámení s cílovou skupinou a jejími specifiky. Prohlídka stacionáře. Možnost pozorování práce s klientem. Seznámení s prací sociálního pracovníka. Rozehřívací hra a seznámení s prací s terapeutickými kartami (pro školy).10.10.20189-13info příloha
Malování na obličej, soutěže a aktivity pro děti10.10.201814:00info
prodejní výstava výrobků10.10.20188.00 - 15.00info
Ukázka aktivizačních programů v dílnách, workshopy pro veřejnost10.10.20189:00 - 15:00info
Prodejní výstava výrobků z aktivizačních dílen10.10.20189:00 - 15:00info
OCHUTNÁVKA ZNAKOVÉHO JAZYKA10.10.201816.30 - 17.30 hod.info
FILMOVÝ VEČER S PUN - Slyšet očima10.10.201817.00 - 19.00 hod.info
Přednáška: IVCP - Sociální bezpečnost pro seniory10.10.201814:00 - 17:00info
10. ročník Chodovské šipky - vystoupí Yvetta Simonová10.10.201814:00info příloha
Organizace divadelního představení Tři židle 10.10.20188:00 - 17:00info
Poradna pro pečující, bezplatné testování paměti, prodej materiálů pro cvičení paměti a publikací České alzheimerovské společnosti10.10.20188:00 - 15:30info
Workshop - Vaříme s chutí10.10.201814.00 - 16.00 hodininfo
Sociálně aktivizační služby - Prezentace sociálních služeb, ukázka práce v dílnách, cvičení paměti.10.10.201810-15info příloha
Chráněné bydlení - Prezentace sociálních služeb, ukázka práce v dílnách, cvičení paměti.10.10.201810-15info příloha
Podpora samostatného bydlení - Prezentace sociálních služeb, ukázka práce v dílnách, cvičení paměti.10.10.201810-15info příloha
Sociálně aktivizační služby - Prezentace sociálních služeb, ukázka práce v dílnách, cvičení paměti.10.10.201810-15info příloha
Azylový dům - Ukázka prostorů v azylovém domě. Představení práce sociálního pracovníka.10.10.20189-12info příloha
grilování s hudbou 13:00 - 15:00 hod.10.10.20188:00 - 15:00info
Houslista pan Lamač 10.10.201810,00info
Výstava výtvarných děl dětí z Domu pro matku a dítě10.10.20189,00 - 15,00info
vystoupí SENIOR COUNTRY KLUB SENSEN od 13:30 hodin10.10.201810 - 16info
Prohlídka Střediska osobní hygieny, Poradna pro pečující10.10.20187:30 - 15:00info
Mezigenerační setkání a tvoření s Mateřskou školou10.10.20189.00 - 10.30info
Sportovní a volnočasové aktivity10.10.201816:00 - 17:00info
Tvořivé dílny10.10.20189:00 - 14:30info
Kavárnička pro seniory10.10.201813:00 - 14:00info
10:00 - hudební vystoupení (housle)11.10.20189 - 16:30info
Výtvarný workshop11.10.201814:00 - 16:00info příloha
Nízkoprahové denní centrum, Terénní program, Noclehárna - Prezentace a příběhy.11.10.20188-14info příloha
Sociální rehabilitace - Prohlídka střediska.11.10.20189-10info příloha
Sociálně terapeutické dílny - Prezentace a tvorba z dílen.11.10.20189-13:30info příloha
Odborné sociální poradenství - Seznámení studentů s hlavní náplní práce sociálních pracovníků jednotlivých služeb. Práce se záznamovými archy - Úředními záznamy. Příklady z praxe a prohlídka zázemí poraden.11.10.201810-12info příloha
Odborné sociální poradenství - Seznámení studentů s hlavní náplní práce sociálních pracovníků jednotlivých služeb. Práce se záznamovými archy - Úředními záznamy. Příklady z praxe a prohlídka zázemí poraden.11.10.201810-12info příloha
Intervenční centrum - Seznámení studentů s hlavní náplní práce sociálních pracovníků jednotlivých služeb. Práce se záznamovými archy - Úředními záznamy. Příklady z praxe a prohlídka zázemí poraden.11.10.201810-12info příloha
10.10. 2018 - seminář pro zaměstnance na téma Péče o klienta s demencí v příkladech dobré praxe11.10.20189,00 - 12,00 hod.info
Slavnostní Minimezigenerace - podzimní tvoření s dětmi z MŠ11.10.20189.30 info
Tanec s UFO11.10.20189:00 - 12.00info příloha
Podpora samostatného bydlení - Představení střediska + cílové skupiny. Popis práce sociálního pracovníka a promítnutí MOZAIKY. Prostor pro dotazy a diskuzi.11.10.20189-13info příloha
Vystoupení country klubu srdíčko 11.10.20188:00 - 16:00info
workshop - pletení z pedigu11.10.20189:30 - 11:00info
Kavárnička, Zvukové lotto, Bingo11.10.20189:30info příloha
Denní stacionář - Seznámení s cílovou skupinou a jejími specifiky. Prohlídka stacionáře. Možnost pozorování práce s klientem. Seznámení s prací sociálního pracovníka. Rozehřívací hra a seznámení s prací s terapeutickými kartami (pro školy).11.10.20189-13info příloha
prodej výrobků z dílen klientů v rámci Hanáckých farmářských trhů na Horním náměstí v Olomouci v sobotu 13. 10. od 9,00 do 13,00 hod11.10.201815,00 - 18,00info
Neleníme: pleteme čepice, šály, ponožky, rukavice - pletací mlýnek11.10.20188:00 - 12:00info
Organizace divadelního představení Tři židle11.10.20188:00 - 17:00info
běžné aktivity, výstava obrazů a fotografií11.10.201810:00 - 15:00info
hudební vystoupení souboru Zdeňka Černohouze - "Písničky naší babičky"11.10.201814:00 - 15:00info
Loutkové divadlo - "Červená karkulka"11.10.201810:00 - 11:00info příloha
Trénink paměti pro veřejnost11.10.201810:00 - 16:00info
Rychnovské trio 11.10.201814,00info
Cvičení paměti11.10.201813:30 - 14:30info
Azylový dům pro muže - Představení služby 20-30 minut a poté prostor pro otázky nebo rozhovor. Celkově cca 90 minut.12.10.20188-14:30info příloha
Nízkoprahové denní centrum, Terénní program, Noclehárna - Prezentace a příběhy.12.10.20188-14info příloha
kinezioterapie, arteterapeutické prvky, odpolední klubovna12.10.20189:00 - 14:00info
Výstava výrobků z klientských dílen PDSS12.10.20189:00 - 17:00info
Slavnostní ukončení TSS - "Na kus řeči" - povídání o sociálních službách12.10.201813.30info
Reminiscence12.10.201813:30info příloha
9-10 aktivity ve cvičné kuchyni, 10-12 aktivity v ergoterapeutické dílně, 9-15 zpřístupnění snoezelenu a ukázky bazální stimulace, 13-15 grilování na zahradě s hudebními aktivitami, v průběhu celého dne možnost získání informací o canisterapii a setkání s canisterapeutickým psem12.10.20189.00 - 15.00info
Hudební vystoupení - Duo Jarkovský12.10.201814:00info
Snídaně pro neziskovky12.10.20189:00 - 12:00info příloha
Odboré sociální poradenství - Prezentace služeb. Seznámení se službou, představení kazuistik, prostor na dotazy.12.10.20189-12info příloha
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Prezentace služeb. Seznámení se službou, představení kazuistik, prostor na dotazy.12.10.20189-12info příloha
Hudební vystoupení "Dudáci"12.10.20189.30 - 10.30info
Po celý týden jídelní lístek s tématy stravování v průřezu uplynulých 100 let.14.10.201811.30 - 13.00info
Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Realizace webu
iresoft

© 2014 IRESOFT s.r.o.